Onderstaande recensies verschenen in diverse Nederlandse dagbladen ten tijde van het verschijnen van de films:

 

De duivel kent geen genade (1967)

duivelkentgeengenadecover

Ace High (1968)

acehighcover

Halleluja voor een paar vuisten (1969)

hallelujapaarvuistencover

De linker- en de rechterhand van de duivel (1970)

rechterlinkerhandduivelcover

De duivel hale je (1971)

duivelhalejecover

De vier vuisten van de duivel (1971)

viervuistenduivelcover

De vier vuisten de lucht in (1972)

vuistendeluchtinvhs

Pas op, of we slaan erop! (1974)

pasopofweslaaneropcover

De vier vuisten voor het geloof (1974)

viervuistengeloofcover

Twee door 't dolle heen (1977)

crimebusterscover2

Even en oneven (1978)

evenonevencover

De vier vuisten op safari (1979)

vuistenopsafari

De vier vuisten hebben de tropenkolder (1981)

tropenkoldercover

De vier vuisten slaan op hol (1983)

goforitcover

De vier vuisten in het kwadraat (1984)

kwadraatcover

Miami Supercops (1985)

miamisupercopscover

De laatste film van het duo, ‘Troublemakers‘ is in Nederland niet uitgebracht, en als logisch gevolg zijn daar geen recensies voor beschikbaar.